تمبر ۱۵ دینار سالگرد حکومت رضا شاه پهلوی پهلوی

نظر شما:

تمبر ۱۵ دینار دهمین سالگرد حکومت رضا شاه پهلوی و نقش فرشته بالدار و تاج بالای ان
شماره اموال : ۱۳۱۳.۱۰.۰۰۶۷۴
موضوع اثر : نقش فرشته بالدار و تاج بالای ان
تاریخ خلق : ۳ اسفند ۱۳۱۳ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : قرمز
ابعاد : طول (۳ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان