تمبر ۴۵ دینار سالگرد حکومت رضا شاه پهلوی پهلوی

نظر شما:

تمبر ۴۵ دینار دهمین سالگرد حکومت رضا شاه پهلوی و نقش یک ساختمان
شماره اموال : ۱۳۱۳.۱۰.۰۰۶۷۶
موضوع اثر : نقش یک ساختمان
تاریخ خلق : ۳ اسفند ۱۳۱۳ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : سبز
ابعاد : طول (۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان