تمبر ۹۰ دینار سالگرد حکومت رضا شاه پهلوی پهلوی

نظر شما:

تمبر ۹۰ دینارسالگرد حکومت رضا شاه پهلوی و نقش کشتی
شماره اموال : ۱۳۱۳.۱۰.۰۰۶۷۸
موضوع اثر : نقش کشتی
تاریخ خلق : ۳ اسفند ۱۳۱۳ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : قرمز و آبی
ابعاد : طول (۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان