قالیچه افشان دسته گلی نائین پهلوی

نظر شما:

قالیچه ۶ لای نائین با ۸۰گره فارسی یا نامتقارن از جنس نخ وپشم و ابریشم وطرح افشان دسته گلی بافت سال ۱۳۳۷ از بافنده ای نامعلوم است. گلهای سفید قالیچه از ابریشم و حاشیه کوچک آبی رنگ وحاشیه اصلی به رنگ وطرح زمینه است. نقشه قالیچه سراسری و شیرازه متصل است. این اثر ریزبافت ترین دست بافت موزه ملک است.
شماره اموال : ۱۳۹۲.۰۸.۰۰۰۰۱
موضوع اثر : افشان دسته گلی
تاریخ خلق : ۱۳۳۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : زمینه کرم
جنس : پرز کرک، ابریشم ، پنبه (نخ)، پنبه (نخ)،
تکنیک : دست بافت، لول بافت ، دو پوده، فارسی بافت (نامتقارن)، 80 گره، 130 گره،
ابعاد : طول (۱ متر و ۷۵ سانتیمتر) عرض (۱ متر و ۱۶ سانتیمتر) قطر (۲ متر و ۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
منابع :
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرضیه ، به دیدار موزه ملی ملک برویم ، - ، - ، - ، ۱۳۸۴ ، از صفحه ۳۴ تا صفحه ۳۶
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان