خورجین پهلوی

نظر شما:

خورجین احتمالا بافت ترکمن صحرا به تاریخ ۱۳۴۶ تمام پشم با طرح هندسی که با ۱۲ سانت بافت به هم متصل شده اند . این اثر تخت بافت با گره ترکی یا متقارن و ۳۳ گره است.
شماره اموال : ۱۳۹۲.۰۸.۰۰۰۳۶
موضوع اثر : طرح هندسی
تاریخ خلق : ۱۳۴۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : زمینه لاکی (قرمز)
تکنیک : دست بافت، تک پوده، تخت باف، 50 گره، 33 گره، ترکی باف( متقارن)،
ابعاد : طول (۱ متر و ۳ سانتیمتر) عرض (۴۹ سانتیمتر) قطر (۱ متر و ۲۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان