گلیم نقش شکسته قشقایی پهلوی

نظر شما:

در زمینه لاکی رنگ این گلیم نقوش هندسی ۸ ضلعی و شکسته در متن و حاشیه بصورت رنگارنگ دیده میشود. جنس گلیم تمام پشم با بافت ریشه ومنگوله هایی در دو سر آن فاقد نام بافنده ومحل وتاریخ بافت است.
شماره اموال : ۱۳۹۲.۰۸.۰۰۰۳۹
موضوع اثر : طرح شکسته
تاریخ خلق : شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : زمینه: لاکی (قرمز)
ابعاد : طول (۲ متر و ۴۴ سانتیمتر) عرض (۱ متر و ۴۷ سانتیمتر) قطر (۲ متر و ۵۸ سانتیمتر)
واقف : بانو ایران دست غیب بهشتی
نمایشگاه‌ها : نمایشگاه آثار اهدایی بانو ایران دست غیب بهشتی
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان