گواهی رسمی حبیب الله کلالی پیرامون باطل بودن سند رسمی شماره ۲۷۸۰ و چک های مربوط به آن ۱۳۱۶ش پهلوی

نظر شما:

گواهی رسمی حبیب الله کلالی پیرامون باطل بودن سند رسمی شماره ۲۷۸۰ و چک های مربوط به آن به تاریخ ۱۳۱۶ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۷۱۳
پدید آورندگان : حبیب الله کلالی (نویسنده)
موضوع اثر : گواهی
تاریخ خلق : ۱۳ آذر ۱۳۱۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : گواهی
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان