نامه حسین سیاسی به عبدالجواد طالقانی مدیر کتابخانه ملک در مورد موافقت با ۱۵ روز مرخصی جواد فرقانی ۱۳۴۶ش پهلوی

نظر شما:

نامه سرلشکر حسین سیاسی رئیس کتابخانه ملک به عبدالجواد طالقانی مدیر کتابخانه ملک در مورد موافقت با ۱۵ روز مرخصی جواد فرقانی به تاریخ ۱۳۴۶ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۱۵۰
پدید آورندگان : حسین سیاسی (نویسنده)
موضوع اثر : موافقت با مرخصی
تاریخ خلق : ۳ مرداد ۱۳۴۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان