منهاج‌الصلاح فی اختصارالمصباح

نظر شما:

نسخه به خط نسخ سدهٔ ۱۲ قمری؛ دارای یک سرلوح مذهّب مرصّع؛ تمام صفحات مجدول به زر محرّر و کمنداندازی؛ عناوین به شنگرف؛ دارای حواشی؛۱۷۷ برگ ۱۹ سطری به ابعاد ۱۲/۸×۲۱/۷ سانتیمتر؛ کاغذ ترمه قطع ربعی و جلد میشن قهوه ای سجاف دار با آستر میشن سرخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۱۱۰/۰۰۰
پدید آورندگان : طوسی، محمدبن حسن (مؤلف) حسن‌بن یوسف علامه حلی (خلاصه کننده)
موضوع اثر : دعاها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن قهوه ای، میشن سرخ،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک