تحفة الزائر

نظر شما:

نسخ سدهٔ ۱۲ق، سرلوح و حاشیهٔ مذهّب مرصّع و بین سطور طلااندازی شدهٔ مضرّس در صفحات آغازین، تمام صفحات مجدول و کمنداندازی شده به زر محرّر، عنوان و نشان به شنگرف، ۳۳۱ برگ ۲۱ سطری به ابعاد ۲۷/۷.۱۵/۳ سانتیمتر، کاغذ ترمهٔ اصفهانی قطع وزیری متوسط، جلد روغنی گل و بوته کشمیری با آستر بته جقه روی بوم سرخ
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۱۴۰/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد باقربن محمد تقی مجلسی (مؤلف)
موضوع اثر : دعاها/ آداب و رسوم زیارت
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه اصفهانی، روغنی (لاکی)،
تکنیک : دست ساز، روغنی (لاکی)،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک