سفینة النجاة صفویه

نظر شما:

تألیف محمدمقیم بن محمدعلی بن قاسم علی بن اسماعیل بن تاج الدین یزدی در ۱۰۷۲ق در تفسیر نسخ محمدتقی (فرزند مفسّر) آیات به شنگرف ۳۸۰ برگ ۳۵ سطری کاغذ ترمه قطع وزیری بزرگ جلد میشن قهوه ای ضربی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۲۱۳/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدمقیم بن محمدعلی یزدی (مؤلف) محمدتقی بن مفسر (خوشنویس)
موضوع اثر : تفاسیر شیعه
تاریخ خلق : ۱۰۷۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۳۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۵ سانتیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان