باب فرش‌الحروف (عربی) از سورةالبقره تا سورةالناس صفویه

نظر شما:

نسخ ۹۵۴ و ۹۶۶ و ۹۷۸ق تمام صفحات مجدول به زر و لاجورد عناوین به زر و شنگرف و لاجورد ۱۷ برگ ۱۲ سطری کاغذ ترمهٔ ختائی قطع وزیری کوچک جلد میشن مشکی ضربی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۲۸۳/۰۰۲
موضوع اثر : تجوید قرآن
تاریخ خلق : از رجب ۹۶۶ قمری (قرن ۱۰) تا محرم ۹۷۸ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه ختائی، چرم میشن،
تکنیک : دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان