الواضحه فی تجویدالفاتحه تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

تألیف شیخ برهان الدین ابراهیم بن عمر جعبری نسخ محمد بن محمود النصیر الطوسی در ۷۷۲ق محشّی مجدول به شنگرف عنوان و نشان به شنگرف ۱ برگ مختلف السطور کاغذ ترمه قطع نیم ربعی جلد میشن قهوه ای نو
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۳۰۳/۰۱۱
پدید آورندگان : برهان‌الدین ابراهیم جعبری (مولف) محمدبن محمود نصیر طوسی (خوشنویس)
موضوع اثر : تجوید قرآن
تاریخ خلق : ۷۷۲ قمری (قرن ۸)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان