سرالادب فی مجاری کلام‌العرب

نظر شما:

تالیف ابومنصور عبدالملک ثعالبی نیشابوری است و به نسخ سده سیزدهم میباشد. این اثر در ۶۱برگ ۲۱سطری نوشته شده عنوان و نشان شنگرف و کاغذ آن فستقی ،قطع ربعی (وزیری کوچک) و جلدش پارچه ای می باشد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۴۴۱/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالملک‌بن محمد ثعالبی (مؤلف)
موضوع اثر : واژه‌نامه‌های عربی/فقه‌اللغه زیان عربی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، پارچه،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک