ثعالبی ابومنصور عبدالملک

ثعالبی، ابومنصور عبدالملک ابومنصور عبدالملک بن محمد بن اسماعیل ثَعالِبی نیشابوری (۳۵۰-۴۲۹ق) شاعر، زبان شناس، نویسنده و تاریخ‌نگار اهل نیشابور. ثعالبی در طول دوران خود بیش از ۱۶۰ اثر در حوزه‌های مختلف ادبی به نگارش درآورد، اما از آن جا که همۀ آثار وی به زبان عربی است، در ایران کمتر به او و آثارش پرداخته شده‌است. اشعار ثعالبی مانند بسیاری از شاعران دیگر دورنمایی مناسب از اوضاع فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عصر شاعر را به همراه دارد.

نظر شما: