کتاب‌التذکرة فی علم‌البززة ( فارسی) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف محمد بن علی بن زاهد شوشتری، نسخ روز پنجشنبه ۲۳ رجب ۱۲۶۸، عنوان و نشان شنگرف، دارای یادداشت خریداری حاج حسین آقا ملک، بر کاغذ آهارمهره فرنگی در ۴۷ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن لایی قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۵۴۶/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدبن علی زاهد شوشتری (نامعلوم)
موضوع اثر : باز شکاری -- پرورش- بازها
تاریخ خلق : ۲۳ رجب ۱۲۶۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان