جواهر خمسه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف محمد بن خطیرالدین بن لطیف بن معین الدین قتال بن خطیرالدین بن بایزید بن خواجه فریدالدین عطار نیشابوری در ۹۵۰ ، نسخ و نستعلیق بغیر از خط اعتضاد السلطنه، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ آهارمهره ی فرنگی در ۸ برگ ۲۳ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن سرخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۲۷۷/۰۰۸
پدید آورندگان : محمدبن خطیرالدین نیشابوری (مؤلف)
موضوع اثر : عبادت/ عرفان
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ آهارمهره فرنگی، چرم میشن،
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان