تحفة الملوک (چهل بابی) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

در اخلاق و نصایح، نستعلیق اسدالله بن علی در ۱۲۸۷، عنوان و نشان شنگرف، دارای کتیبه و طلااندازی بین سطور در صفحه آغاز، دارای جدول و کمند، بر کاغذ آهارمهره فرنگی در ۱۱ برگ ۶ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه تیماج قهوه ای داخل جلد تیماج بنفش است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۴۲/۰۰۰
پدید آورندگان : اسدالله بن علی (کاتب)
موضوع اثر : اخلاق اسلامی
تاریخ خلق : ۱۲۸۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : آهارمهره فرنگی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، جدول و کمند، کتیبه، طلا اندازی بین سطور،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان