شهرهای روسیه از مزدوک (مسکو تا پطربورق)، قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نستعلیق محمد بلوچ در ۱۲۶۵، جدول و کمند، عنوان و نشان شنگرف و لاجورد، تزیینات به زرد، وقف شده، بر کاغذ فرنگی آهارمهره در ۲ برگ ۱۴ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای تیره است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۷۲/۰۰۲
پدید آورندگان : محمد بلوچ (خطاط)
موضوع اثر : شهر و شهرستانهای روسیه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : آهارمهره فرنگی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، جدول و کمند،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان