تزوک تیموری قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نستعلیق محمد بلوچ در رمضان ۱۲۶۵، دارای سرلوح اکلیل، جدول و کمند، عنوان و نشان شنگرف و لاجورد، تزیینات به زرد، وقف شده، بر کاغذ فرنگی آهارمهره در ۶۸ برگ ۱۴ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای تیره است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۷۲/۰۰۱
پدید آورندگان : محمد بلوچ (کاتب)
موضوع اثر : تیمور گورکان
تاریخ خلق : رمضان ۱۲۶۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : آهارمهره فرنگی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، جدول و کمند، سرلوح،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان