رساله موسیقی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف نظرآقا در ۲۵ ربیع الثانی ۱۱۰۸ برای شاه سلطان حسین، نستعلیق محمدصادق پسر محمدعلی علی آبادی مازندرانی در ۱۳۱۵ برای احتشام الملک، دارای سرلوح مذهب، جدول و کمند، عنوان شنگرف، بر کاغذ فرنگی در ۶ برگ ۱۴ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۵۲/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدصادق علی‌آبادی مازندرانی (کاتب) نظرآقا (مؤلف)
موضوع اثر : موسیقی
تاریخ خلق : ۱۳۱۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، تذهیب وترصیع، جدول و کمند،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان