گلستان

نظر شما:

تالیف سعدی شیرازی، نستعلیق سده ۹، عبارات عربی، عناوین و نشان ها، ستون بندی و جدول شنگرف، بر کاغذ ترمه در ۱۱۲ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن قهوه ای سیر لایی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۵۷۰/۰۰۰
پدید آورندگان : مصلح‌بن عبدالله سعدی (مولف)
موضوع اثر : شعر فارسی/نثر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, کاغذ ترمه