النجاة صفویه

نظر شما:

تالیف ابن سینا، نستعلیق زین العابدین بن غیاث الدین کرمانی در ۱۰۹۰، از روی نسخه ی غیاث الدین محمود حسینی در ۱۰۳۸، با جدول ، تذهیب و سرلوح، عناوین شنگرف، دارای یادداشت خریداری در صفحه عنوان، بر کاغذ سمرقندی در ۳۲۶ برگ ۱۵ سطری نوشته شده جلد اثر ساغری مشکی و داخل جلد تیماج جگری است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۶۸۴/۰۰۰
پدید آورندگان : حسین‌بن عبدالله ابن‌سینا (مولف) زین‌العابدین‌بن غیاث‌الدین کرمانی (خوشنویس)
موضوع اثر : فلسفه اسلامی/ منطق
تاریخ خلق : ۱۹ جمادی‌الثانی ۱۰۹۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : سمرقندی، چرم ساغری، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان