حاشیة انوارالتنزیل صفویه

نظر شما:

تالیف احمد بن حسین بن سنان مدرس مدرسه برال پاشا(پایان نسخه) در مجلس مدرس مدرسه ی والده ی سلطان مراد خان بن سلیم خان، نسخ سده ی دهم گویا از محشی، عنوان و نشان شنگرف، دارای سرلوح مذهب، جدول در چهار صفحه ی ابتدا، نشان صفحه اول به زر، بر کاغذ فستقی استانبولی در ۲۸ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۵۳/۰۰۰
پدید آورندگان : احمدبن حسین (شارح) عبدالله‌بن عمر بیضاوی (مولف اولیه)
موضوع اثر : نقد و تفسیر
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی استانبولی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز، جدول، تذهیب و ترصیع،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان