مرافقةالاصحاب و معاشرةالاحباب صفویه

نظر شما:

در چهار باب و هریک چهار فصل و دارای حکایات، نسخ ۱۰۴۵، عنوان و نشان و جدول شنگرف، دارای یادداشت تملک حاج حسین بغدادی در ۱۲۴۵، بر کاغذ فستقی استانبولی در ۵۰ برگ مختلف السطور نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی گره دار است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۶۴/۰۰۰
موضوع اثر : داستانهای اخلاقی
تاریخ خلق : ۱۰۴۵ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی استانبولی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان