الخلاصه الالفیه صفویه

نظر شما:

تالیف محمد بن عبدالله ابن مالک، نسخ سده ی ۱۲، عنوان شنگرف، برگ پایانی نونویس، با حواشی، بر کاغذ فستقی در ۸۱ برگ ۶ و ۸ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ ابری و عطف تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۷۹/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد بن عبدالله ابن مالک (مؤلف)
موضوع اثر : نحو زبان عربی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, صفویان, نسخه خطی
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان