الفصول صفویه

نظر شما:

معروف‌ترین اثر بقراط است که نزد اطبّای قدیم بهترین کتاب در نوع خود محسوب می‌شده و طلاّب علوم طب آن را بعد از ستّة عشر جالینوس می‌خوانده‌اند. کتاب را حنین بن اسحق به عربی ترجمه کرده که مشتمل بر تعدادی کلمات قصار متّحدالموضوع یا متقاربةالمعنی در مواضیع و اصول و قوانین طبّی بدون قصد ایراد و تفصیل آنها است و تحت عناوین خاصّی تنظیم شده است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۶۹۲/۰۰۲
پدید آورندگان : بقراط (مولف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، ضربی طلاکوب، دست ساز، ضربی سرطبل‌دار،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۸ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, نسخه خطی
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان