البُثورات (/ علاماتَ المَوت/ القضایا الایبوقراطیة الدّالة علی المَوت) صفویه

نظر شما:

کتابی است مشتمل بر بیست‌وپنج قضیهٔ طبّی در بیان علایم امراضی که منجر به مرگ می‌شود که بنا بر مشهور آن را در قبر بقراط یافته‌اند
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۶۹۲/۰۰۸
پدید آورندگان : بقراط (مؤلف)
موضوع اثر : طب
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، ضربی، دست ساز، ضربی سرطبل‌دار،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۸ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, نسخه خطی
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان