الوزارة و لوازمها صفویه

نظر شما:

تالیف ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب ماوردی بصری شافعی درگذشته ی ۵۴۰، نسخ سده ۱۲، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ فستقی در ۵۹ برگ ۱۳ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی با حاشیه ی مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۱۱/۰۰۰
پدید آورندگان : علی بن محمد الماوردی (مؤلف)
موضوع اثر : وزارت
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, صفویان, نسخه خطی
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان