دوائرالعروض علی الصول‌البحور السته عشر از صدرالشریفه صفویه

نظر شما:

نستعلیق ترکی سده ۱۱، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ فستقی استانبولی در ۵ صفحه ۱۳ سطری نوشته شده، جلد رویه کاغذ ابری است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۷۰۹/۰۰۲
موضوع اثر : عروض
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی استامبولی، کاغذ ابری فرنگی،
تکنیک : دست نویس، رویه ابری فرنگی، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان