شرح عروض‌الاندلسی صفویه

نظر شما:

تالیف محی الدین عبدالمحسن قیصری به نام امیر تاشخون بیک، نسخ سده ی ۱۲، عنوان و نشان شنگرف، دارای نوشته ای در توضیح متن نسخه و تملک و مهر محمد محسن بن محمد...در صفحه عنوان ، بر کاغذ پسته ای استانبولی در ۳۰ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه ابری فرنگی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۷۹۳/۰۰۱
پدید آورندگان : محی‌الدین عبدالمحسن قیصری (مولف)
موضوع اثر : عروض
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، کاغذ ابری فرنگی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان