الشفاء ایلخانان

نظر شما:

تالیف ابن سینا، نسخ سده هشتم، یادداشتی با عنوان ملاحظه شد به تاریخ ۴ ربیع الثانی ۱۱۶۶، بر کاغذ دولت آبادی در ۱۵۳ برگ ۲۱ سطری نوشته شده، ابعاد نسخه ۲۰*۱۴ و جلد اثر میشن قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۷۴۵/۰۰۰
پدید آورندگان : حسین‌بن عبدالله ابن‌سینا (مولف)
موضوع اثر : فلسفه اسلامی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۸)
رنگ : نخودی
جنس : دولت آبادی، چرم میشن،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, میشن
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان