مرصادالعباد من المبدءالمعاد صفویه

تالیف نجم الدین دایه ی رازی از چهره‌های تأثیرگذار و مطرح در تاریخ تصوف در ایران و جهان اسلام است. با وجود کثرت تالیفات نجم رازی، مرصادالعباد تحقیقاً شاهکار او است چرا که از نظر نثر یکی از زیباترین و شورانگیزترین نوشته‌های عرفانی است که در نیمه نخست قرن هفتم هجری، هنگام هجوم مغول تألیف شده است. این اثر به قدری مهم و پردامنه است که عرفای قدر اول بعد از نجم رازی از جمله مولوی و حافظ همگی به نحوی متأثر از آن هستند. به خط نستعلیق در سده ۱۱ نوشته شده، سرلوح و قسمت هایی از صفحات آغاز نسخه از بین رفته، عناوین و عبارات عربی به شنگرف، مجدول، دارای مهر به سجع« لا اله الا الله الملک الحق المبین» بر کاغذ ترمه در ۱۸۶ برگ ۱۹ سطری نوشته شده ، جلد اثر میشن مشکی نو است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۹۰۱/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالله‌بن محمد نجم رازی (مؤلف)
موضوع اثر : تصوف/ عرفان/ نثر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان