درةالتاج لغرةالدباج

نظر شما:

تالیف قطب‌الدین محمود بن مسعود بن مصلح کازرونی شیرازی که در جمعه ۲ رجب ۷۰۵ به اتمام رسیده، درگذشته ۷۱۰ ه.ق. یکی از علمای ایرانی قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری است که نقش مهمی در گسترش حکمت و فلسفه، علوم طبیعی، پزشکی و هنر داشته، نسخ اواخر سده۹، دارای سرلوح، مجدول به طلا، عنوان و نشان شنگرف، یادداشت تملک میرمحمداسماعیل الحسینی و مهر او، یادداشتی که در ماه رجب سال ۹۷۵ در اردبیل نوشته شده که گویا بیان میکند نسخه از روی خط مولف نقل شده است، تملک میرزا محمد، یادداشتی با تاریخ ۱۱۷۰، بر کاغذ ترمه ی بخارایی در ۳۳۳ برگ ۳۹ سطری نوشته شده، جلد اثر ساغری مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۰۴۳/۰۰۰
پدید آورندگان : قطب‌الدین محمود بن مسعود بن مصلح کازرونی شیرازی (مولف)
موضوع اثر : عرفان
تاریخ خلق : قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه بخارایی، چرم ساغری،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، تذهیب و ترصیع، مجدول،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : عرفان