النجاة صفویه

نظر شما:

تالیف ابوعلی حسین بن عبدالله بن حسن بن علی بن سینا، مشهور به ابوعلیِ سینا و ابن سینا و پور سینا پزشک و شاعرو از مشهورترین و تاثیرگذارترینِ فیلسوفان و دانشمندان ایران‌زمین است که به ویژه به دلیل آثارش در زمینه فلسفه ارسطویی و پزشکی اهمیت دارد.آرامگاه بوعلی‌سینا در میدان بوعلی سینا در مرکز شهر همدان واقع شده‌، نسخ سده ۱۱، عنوان و نشان شنگرف،یادداشتی از جلال الدین ومهر وی به تاریخ ۲۰ رجب ۱۲۹۱، یادداشت تملک و یادداشت دیگری از لطفعلی بن محمدکاظم تبریزی به تاریخ های ۱۳۰۳ و ۱۳۰۷، بر کاغذ ترمه در ۱۶۱ برگ ۲۲ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۰۸۷/۰۰۰
پدید آورندگان : حسین‌بن عبدالله ابن‌سینا (مؤلف)
موضوع اثر : فلسفه اسلامی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ ترمه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان