الفاضل فی صنعةالادب الکامل قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف ابراهیم وشاء، نسخ عبدالله بن ابراهیم تبریزی در ۱۵ شوال ۱۲۸۳، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ آهارمهره ی فرنگی در ۵۴ برگ ۲۵ سطری نوشته شده، جلد اثرتیماج مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۳۰۶/۰۰۱
پدید آورندگان : ابراهیم وشاء (مؤلف) عبدالله‌بن ابراهیم تبریزی (خطاط)
موضوع اثر : معانی و بیان
تاریخ خلق : ۱۵ شوال ۱۲۸۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ آهارمهره فرنگی، چرم تیماج،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان