قصة بنی شیبان مع انوشروان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف ابن اسحق، ، نسخ عبدالله بن ابراهیم تبریزی در ۱۵ شوال ۱۲۸۳، عنوان و نشان شنگرف، یادداشت و مهر عبدالقادر المولوی در ۱۳۲۳ در پایان نسخه، بر کاغذ آهارمهره ی فرنگی در ۳۵ برگ ۲۵ سطری نوشته شده، جلد اثرتیماج مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۳۰۶/۰۰۴
پدید آورندگان : عبدالله‌بن ابراهیم تبریزی (خطاط) ابن اسحق (مؤلف)
موضوع اثر : داستانهای تاریخی
تاریخ خلق : ۱۵ شوال ۱۲۸۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ آهارمهره فرنگی، چرم تیماج،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان