الادوار افشاریه

نظر شما:

تالیف خضر بن عبدالله، بنام سلطان مراد دوم و استاد محمد، متن از صفی الدین ابوالمفاخر عبدالمومن ارموی، نسخ ۱۱۸۰، عنوان و نشان شنگرف، دارای جدول و سرلوح به زر و شنگرف، بر کاغذ فستقی در ۸۳ برگ ۲۱ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ عطف و لبه ها تیماج سرخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۴۷/۰۰۰
پدید آورندگان : خضربن عبدالله (مترجم) صفی الدین ابوالمفاخر عبدالمومن ارموی (مولف)
موضوع اثر : موسیقی
تاریخ خلق : ۱۱۸۰ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فستقی، کاغذ ، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، جدول، سرلوح، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : سرلوح, جدول, افشاریه
دوره تاریخی افشاریه روی بر خط زمان