حاشیة لوامع‌الاسرار فی شرح مطالع‌الانوار صفویه

نظر شما:

تالیف میر ابوالفتح بن مخدوم حسینی در ۹۵۵ در مشهد، نستعلیق ابوطالب بن ابی الفتح حسینی در شعبان ۹۶۴ در اردبیل، عنوان و نشان شنگرف، دارای یادداشت تملک و حواشی محمد حسن بن کلب علی خلخالی، بر کاغذ ترمه در ۱۷ برگ ۲۲ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج کرم رنگ نو است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۵۵/۰۰۰
پدید آورندگان : میرابوالفتح‌بن مخدوم حسینی (شارح) محمودبن ابی‌بکر سراج‌الدین ارموی (مؤلف) محمدبن محمد قطب‌الدین رازی (مؤلف) ابی‌طالب‌بن ابی‌الفتح حسینی (خطاط)
موضوع اثر : مطالع‌الانوار/ نقد و تفسیر/ منطق
تاریخ خلق : شعبان ۹۶۴ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, کاغذ ترمه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان