غایةالایجاز لخایف‌الاعواز صفویه

نظر شما:

تالیف ابوالعباس جمال‌الدین احمد بن شمس‌الدین محمد بن فهد حلی اسدی مشهور به ابن فهد حلی (۷۵۷- ۸۴۱)، فقیه و محدث شیعی قرن ۸ و ۹ قمری، نسخ سده ۱۱، عنوان و نشان شنگرف، مجدول، بر کاغذ ترمه ی اصفهانی در ۳ برگ ۱۶ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای سرطبله دار است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۶۱/۰۰۱
پدید آورندگان : ابوالعباس جمال‌الدین احمد بن شمس‌الدین محمد بن فهد حلی اسدی (مؤلف)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه اصفهانی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان