العمل بالربع المرسوم بالمقنرات (عربی) صفویه

نظر شما:

نستعلیق عبدالله بن ابی الخیر در ۱۱۷۷ و ۱۱۷۸، عنوان و نشان شنگرف، در آغاز پراکنده هایی در جهت قبله و جهات چهارگانه و ماه های شمسی و... آمده، بر کاغذ پسته ای در ۵ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه پارچه ای مشکی و عطف تیماج مشکی نو است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۷۷/۰۰۱
پدید آورندگان : عبدالله‌بن ابی‌الخیر (خطاط)
موضوع اثر : اسطرلاب/ نجوم
تاریخ خلق : از ۱۱۷۷ قمری (قرن ۱۲) تا ۱۱۷۸ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ پسته‌ای، رویه پارچه ای، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان