تحفه حاتمی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نسخه شکسته نستعلیق محمد بن محمدشریف مدعو به سعید در سال های ۱۲۲۸-۱۲۲۹ عنوان و نشان و جدول و شکل های نجومی به شنگرف دارای ۲۱۶برگ ۲۳برگ کاغذ فستقی آبی جلد تیماج تریاکی از مظفر گنابادی در یک مقدمه و یک باب در معرفت سمت قبله و استخراج خط نصف النهار که آن را تحفه مجلس شریف حاتم بیکا کرده است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۶۷/۰۰۴
پدید آورندگان : مظفربن محمدقاسم مظفر گنابادی (مؤلف)
موضوع اثر : نجوم
تاریخ خلق : ۱۲۲۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی آبی
جنس : فستقی آبی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان