شرح بیست باب در معرفت تقویم قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نسخه شکسته نستعلیق محمد بن محمدشریف مدعو به سعید در سال های ۱۲۲۸-۱۲۲۹ عنوان و نشان و جدول و شکل های نجومی به شنگرف دارای ۲۱۶برگ ۲۳برگ کاغذ فستقی آبی جلد تیماج تریاکی شرح بیست باب در معرفت تقویم از مظفر جنابدی گزارشی است بر بیست باب در معرفت تقویم نگارش نظام الدین عبدالعلی بیرجندی در ۱۰۰۵ نگارش یافته است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۶۷/۰۰۲
پدید آورندگان : مظفربن محمدقاسم مظفر گنابادی (مؤلف)
موضوع اثر : نجوم
تاریخ خلق : ۲۹ صفر ۱۲۲۸ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : فستقی آبی
جنس : فستقی آبی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, نسخه خطی, نجوم
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان