قانون کسر و بسط اسماء و حروف صفویه

نظر شما:

شکسته نستعلیق محمدهاشم بن محمد شفیع اصفهانی در ۱۱۱۹، عنوان و نشان شنگرف، دارای جدول به زرد و شنگرف، ذکر «یا کبیکج» در آغاز نسخه، بر کاغذ ترمه ی هندی در ۳ برگ ۲۹ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن سرخ لایی با عطف تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۹۶/۰۰۴
پدید آورندگان : محمدهاشم‌بن محمد شفیع اصفهانی (خطاط)
موضوع اثر : اعداد/ حروف
تاریخ خلق : ۱۱۱۹ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه هندی، چرم میشن، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : جدول, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان