الشفاء بتعریف حقوق‌المصطفی صفویه

نظر شما:

تالیف قاضی ابوالفضل عیاض بن موسی بن عیاض یحصبی سبتی اندلسی مالکی (۴۹۶ - ۵۴۴)، نسخ محمد بن احمد بن عثمان گویا از روی نسخه ی سوم رجب ۸۲۶، سده ۱۲، عنوان و نشان و جدول و سرلوح شنگرف، بر کاغذ فستقی استانبولی در ۱۶۸ برگ ۲۳ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن آلبالویی ضربی با عطف و حاشیه ی تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۰۴/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن احمدبن عثمان (خطاط) قاضی ابوالفضل عیاض بن موسی بن عیاض یحصبی سبتی اندلسی مالکی (مؤلف)
موضوع اثر : محمد(ص)، پیامبر اسلام
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فستقی استانبولی، چرم میشن، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول، ضربی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : جدول, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان