نزهةالاسماء فی احکام‌الاجماع قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف شیخ محمد بن حسن حُرّ عاملی معروف به شیخ حر عاملی (۱۰۳۳-۱۱۰۴)، نسخ رضا در ۱۲۲۲، عنوان و نشان شنگرف، انجام افتاده، بر کاغذ پسته ای در ۴۰ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ لایی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۶۰/۰۰۲
پدید آورندگان : رضا (کاتب) محمد بن الحسن الحر العاملی (مؤلف)
موضوع اثر : اجتهاد و تقلید/ اجماع
تاریخ خلق : ۱۲۲۲ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان