ذم تقلیدالمیت و اتباع‌الاباء قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف شیخ زین‌الدین بن علی بن احمد عاملی جبعی، معروف به شهید ثانی، از بزرگان فقهاء شیعه(۹۱۱ - ۹۶۶)، به درخواست سید حسین بن سید ابی الحسن حسینی در ۱۵ شوال ۹۴۹، نسخ رضا در ۱۲۲۲ از روی نوشته ی روز سه شنبه ۱۳ ربیع الاول ۱۲۱۰، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ پسته ای در ۱۷ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ لایی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۶۰/۰۰۱
پدید آورندگان : رضا (کاتب) زین الدین بن علی شهید ثانی (مؤلف)
موضوع اثر : اجتهاد و تقلید
تاریخ خلق : ۱۲۲۲ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان