اصطلاحات منطقی به ترکی با عنوان فصل صفویه

نظر شما:

نستعلیق علی بن شعبان رومی علایی در ۹۹۹، از آن فرهادمیرزا در ۲۱ جمادی الاول ۱۲۸۲ و میر محمد منیر مدرس پسر یوسف با مهر یوسف، بر کاغذ فرنگی در ۳ برگ ۳۴ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه مقوا با عطف تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۶۶/۰۱۴
پدید آورندگان : علی‌بن شعبان رومی علائی (کاتب)
موضوع اثر : اصطلاحات منطقی
تاریخ خلق : ۹۹۹ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۱۲ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان