السرالمصون عن اهل‌الظنون صفویه

نظر شما:

نستعلیق علی بن شعبان رومی علایی در شب پنجشنبه ۱۵ ربیع الثانی ۱۰۰۰، عنوان شنگرف، از آن فرهادمیرزا در ۲۱ جمادی الاول ۱۲۸۲ و میر محمد منیر مدرس پسر یوسف با مهر یوسف، بر کاغذ فرنگی در ۳ برگ ۳۴ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه مقوا با عطف تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۶۶/۰۱۶
پدید آورندگان : علی‌بن شعبان رومی علائی (کاتب)
موضوع اثر : فلسفه اسلامی
تاریخ خلق : ۱۵ ربیع‌الثانی ۱۰۰۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۱۲ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان