انجمن دانش قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف احمد بن محمد شفیع وقارشیرازی در ۱۲۸۱ به تقلید از گلستان، نستعلیق علی اکبر الخمروی درذق در ۱۲۸۴، دارای سرلوح مذهب و مرصع، طلا اندازی بین سطور در دو صفحه ی نخست، دارای جدول و کمند، عنوان و نشان شنگرف و زر، بر کاغذ ترمه ی اصفهانی در ۱۰۱برگ ۱۴ سطری نوشته شده،جلد اثر رویه باسمه ی فرنگی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۸۰/۰۰۰
پدید آورندگان : احمد بن محمدشفیع وقار شیرازی (مولف) علی‌اکبر حمزوی (خطاط)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۲۸۴ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه اصفهانی، رویه باسمه فرنگی ،
تکنیک : دستنویس، دست ساز، تذهیب وترصیع، طلا اندازی بین سطور، جدول و کمند،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : سرلوح, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان